fbpx

No products in the cart.

Kursus Pemikiran dan Perancangan Strategik

Seseorang individu menjadi pemimpin disebabkan oleh beberapa faktor. John C Maxwell melalui bukunya  Developing the Leader Within You menyatakan ada 5 peringkat kepemimpinan iaitu KEDUDUKAN, KEBENARAN, PENGHASILAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, KEMUNCAK.

Walauapapun peringkat kepemimpinan seseorang individu, pemimpin adalah suatu kedudukan yang mencabar. Mencabar minda, mencabar emosi, rohani dan juga fizikal.

Cabaran paling besar adalah bagaimana seseorang individu dapat membangunkan MINDSET PEMIMPIN berbanding MINDSET PENGIKUT. 

Peningkatan kerjaya memaksa seseorang individu berubah daripada menjadi seorang operator, kepada seorang pengurus dan ke tahap lebih tinggi sebagai seorang pemimpin. 

Kemahiran menjalankan operasi, mengurus dan kemahiran memimpin memerlukan aturan kemahiran yang berbeza.

Apabila seseorang individu berubah peranan daripada operator kepada pengurus dan seterusnya pemimpin tetapi kemahiran tidak berubah seiring dengan peranan ia akan mewujudkan situasi sukar buatnya.

Kursus PEMIKIRAN DAN PERANCANGAN STRATEGIK: Perancangan Strategik & Pemantapan Organisasi ini direka bentuk bagi memenuhi keperluan itu dengan memperkenalkan konsep:

Course Information

Difficulty: Advance

Course Instructor

Sidang Redaksi Akademi Sidang Redaksi Akademi Author

Course Features

  • Lessons 32
  • Quizzes 0
  • Students 39
  • Reviews 0
  • Difficulty Advance
  • Certificate No